LOB Abertamy - MČR krátká, ČP klasika, noční sprint
Rozpis
Pohár osvobození města Plzně PDF downloadPDF Version
memoriál Ivana Zápotockého a Jana Wavoka Vodrážky
Přebor Západočeské oblasti štafet
Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti štafet
Přebor Západočeské oblasti ve sprintu
3. a 4. závod oblastního žebříčku Západočeské oblasti (sprint, klasická trať)
3. závod oblastního žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ­ jaro (klasická trať)
Veřejné závody v orientačním běhu (štafety, sprint, klasická trať)
POŘADATEL:
Klub orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň
DATUM:
5. a 6. dubna 2014
DRUH ZÁVODU:
so: štafety, sprint
ne: klasická trať
CENTRUM:
so (štafety): Plzeň, pláž Ostende u Velkého Boleveckého rybníka ­ mapa
so (sprint): Plzeň, Košutka ­ parkoviště Studentská 55a ­ mapa
ne (klasika): Tymákov, louka na jižním okraji - mapa
TERÉN:
štafety: mírně zvlněný, rychlý příměstský.
sprint: městská zástavba, park
klasika: zvlněný až kopcovitý, dobře průběžný, z malé části pozůstatky po
těžbě (tréninkový prostor pro MČR štafet a družstev 2014)
START 00:
so: 10:00 (štafety), 16:00 (sprint)
ne: 10:00
KATEGORIE:
štafety:
D14, H14, D18, H18, D21, H21 ­ přeborové kategorie, délky tratí dle SŘ
ZČO (na MČR postupuje v kategoriích D18, H18, D21, H21 nejlepší štafeta z
každé oblasti, která nepostoupila jinak (viz prováděcí pokyny soutěží ČSOS
2014 )
HD105 ­ přebor ZČO, smíšené, povinná účast minimálně 1 x D ve štafetě,
všichni členové štafety minimálně 35 let, předpokládaný čas vítězné štafety 100
minut (délka 2. úseku bude cca o 20% kratší než zbylé 2 úseky)
HD12 ­ smíšené (H/D bez omezení), předpokládaný čas vítězné štafety 60
minut, orientační náročnot na pomezí 10/12
HD10L ­ smíšené (H/D bez omezení), fáborková trať
závody jednotlivců (sprint a klasika):
HDR (děti s doprovodem), Linie (bez doprovodu!), D/H 10, 12, 14, 16, 18,
21(L), 35(L), 45(L), 55, 65 a Příchozí ­ délky tratí dle SŘ ZČO
V sobotu (sprint) navíc: D20, H20 ­ stejná trať jako D/H 21
V neděli (klasická trať) navíc: D/H 21K, 35K, 45K ­ délka cca ⅔ délky
příslušné trati L; D75, H75 ­ předpokládaný čas vítězů 40 minut
Poznámka: Do oblastního žebříčku ZČO v kategoriích D/H 21, 35 a 45 se v
neděli počítají nejprve závodníci podkategorie L a za posledního
klasifikovaného závodníka se následně zařadí závodníci podkategorie K.
MEMORIÁL:
Nedělní závod je pořádán jako vzpomínka na dva bývalé členy pořádajícího
oddílu Slavie VŠ Plzeň. Ivan Zápotocký, který zahynul jako horolezec ve
slovenských Tatrách v roce
1970, v té době běhal v kategorii H21. Jan
Vodrážka zvaný Wavok naposledy lyžoval v italských Dolomitech roku 2000.
V té době patřil do H55. Na jejich počest se vítězným týmem stává dvojice
mužů z jednoho oddílu s nejlepším součtem časů právě z těchto dvou kategorií.
PREZENTACE:
so: 8:30 ­ 9:00 hod v centru (pro sprint 14:30 ­ 15:00)
ne: 8:30 ­ 9:00 hod v centru
PŘIHLÁŠKY:
nejpozději do 30.3.2014 pro všechny závody (včetně štafet) přes přihláškový
systém ORIS . Ve výjimečných případech v oficiálním formátu na
vpmprihlasky@seznam.cz (přijata až po zpětném potvrzení!!!)
Soupisky štafet je možné vyplňovat do 3.4.2014.
VKLAD:
so:
štafety: 120 Kč žactvo (HD14),
180 Kč ostatní kategorie
sprint: 40 Kč žactvo (HDR, Linie, D/H10­14),
60 Kč ostatní kategorie,
90 Kč neregistrovaní závodníci
ne:
klasická trať: 50 Kč žactvo (HDR, Linie, D/H10­14),
70 Kč ostatní kategorie,
100 Kč neregistrovaní závodníci
Platby provádějte bezhotovostně na účet
281012533/0300, potvrzení o
zaplacení vezměte s sebou na prezentaci. Jako variabilní symbol uveďte číslo
oddílu v adresáři ČSOS. Termín pro přihlášky platí také pro připsání platby na
účet pořadatele. Možnost platit také hotově při prezentaci.
Přihlášky po termínu a na místě za dvojnásobné startovné kromě kategorií HDR a Příchozí.
UBYTOVÁNÍ:
ze soboty na neděli v tělocvičně 25. ZŠ ­ nevstupujte hlavním vchodem školy,
vchod do tělocvičny je z ulice U Školky ­ viz mapa - http://mapy.cz/s/9lZW
Pro všechny je nutný spacák, cena 80 kč.
Udržujte čistotu prosím. Nevstupujte do tělocvičny v botách.
DOPRAVA:
Pořadatel nezajišťuje
VZDÁLENOSTI:
štafety: parkoviště
- centrum
1 km (příchod bude povolen pouze po
vyznačené cestě z parkoviště, PŘÍJEZD NA SHROMAŽDIŠTĚ NENÍ
MOŽNÝ), start a cíl v centru
sprint: parkoviště=centrum=cíl, centrum ­ start do 1 km
klasika: parkoviště ­ centrum 0,5km, centrum=cíl ­ start do 1 km
Bude upřesněno v pokynech.
MAPA:
štafety: Senečák 1:10 000, E = 5 m, stav 2013
sprint: Makoš 1:5 000, E=5 m, stav 2014
klasika: Ctirad ­ jih 1:15 000 / 1:10 000, E = 5 m, stav 2014 ­ nová mapa od r.
1979 neběhaný terén!
VYHLÁŠENÍ:
so sprint a štafety: Na shromaždišti po skončení závodu sprintu
ne: Na shromaždišti po skončení závodu
RAŽENÍ:
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce.
Půjčovné 20 Kč/čip/závod. Za ztrátu čipu účtujeme 700 Kč.
BAFÍCI:
Ředitel
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí
štafety:
Ondřej Hašek
Aleš Richtr
Ondřej Vodrážka
sprint:
Jan Hasman
Tomáš Kamaryt
Aleš Hejna
klasika: Štěpán Kroupa
Marcela Staňková Vendula Doležalová
PROTESTY:
Písemně s vkladem 200,­ Kč do rukou hlavního rozhodčího
PŘEDPIS:
Závodí se dle platných pravidel OB
INFORMACE: