Rozpis

 

Krajského kola přeboru škol v orientačním běhu 2009 (ZŠ i SŠ)

 

Pořadatel                   : Klub orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň, ve spolupráci s AŠSK

 

Termín                       : 29. dubna 2009 - středa

 

Místo                        : Borský park

 

Start                          : 10:00 hodin

 

Kontaktní osoby        :  Markéta Beránková, Klatovská 114, 30100 Plzeň, marketa.berankova@email.cz

                                    Marta Hanáková, Nádražní 786, 331 41 Kralovice,   kometakrl@kometakrl.cz

 

Kategorie            • ZŠ: 4. – 5. třída DII, HII (H5 , D5) roč. nar.1999, 1998,1997, a ml.

                                    6. – 7. třída DIII, HIII (D7 , H7) roč. nar.1997, 1996, 1995

                                    8. – 9. třída DIV, HIV (H9 , D9) roč. nar.1995, 1994, 1993

                           • SŠ: 1. – 4. ročník DV, HV (HS, DS) roč. nar.1993 až 1989

 

Prezentace a sraz       :  9,00 – 9,30 hod v areálu Slavia nad běžeckým oválem, u vchodu do haly

 

Právo startu               :  max. počet závodníků v kategorii je 5 z jedné školy

 

Předběžné přihlášky   : do 30.března 2009 nahlásit předběžný zájem o účast spolu s odhadovaným celkovým počtem zúčastněných žáků/studentů

 

Soupisky                   :  do 15. dubna 2009 zaslat jmenovitý seznam závodníků (jméno, příjmení, škola, třída, ročník narození). Soupiska bude potvrzena ředitelstvím školy.

                                   Posílejte na adresu:      Markéta Beránková, Klatovská 114, 301 00 Plzeň,

                                                                       e-mail: marketa.berankova@email.cz

                                                                      

Mapa                        : Borský park, měřítko 1:5000

 

Hodnocení                 :  • Do soutěže družstev ve všech kategoriích bodují vždy dva nejlepší závodníci! Body se přidělují podle počtu zúčastněných družstev x 2 ! (Znamená to, že v případě 12 družstev se prvnímu v kategorii přidělí 24 bodů a dalšímu o bod méně. Další závodníci družstva, kteří již nebodují body neberou, ale ani body neumořují. Je zaručeno, že každému družstvu budou přiděleny body!)
Body se přidělují dle zúčastněných družstev pro každou kategorii zvlášť.
• V případě rovnosti bodů v soutěži družstev rozhoduje o pořadí nižší součet časů bodujících členů družstva.
• Body do soutěže družstev se sčítají:
v kategorii DII, H II (D5, H5)   postup jen do krajského kola
v kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9)
v kategorii DV, HV (DS, HS)
• Vítězové jednotlivců se vyhlašují samostatně v jednotlivých kategoriích..

                                    • Pořadí škol je určeno počtem získaných bodů.

 

Motivace                   : vítězné školy (ZŠ a SŠ) postupují do celorepublikového finále, které se koná 3.6. 2009 v Olomouci

 

Bližší informace Vám rádi poskytneme, dotazy zasílejte na výše uvedené kontaktní e-maily.

 

Informace budou též na http://vpm.eob.cz/ v sekci „Pořádáme“

Hlavní informace o akci na http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/PreborSkol.aspx