LOB Abertamy - MČR krátká, ČP klasika, noční sprint
Závod se koná pod záštitou starostky města Starý Plzenec
Rozpis
Mistrovství České republiky štafet v orientačním běhu PDF downloadPDF
Veteraniáda České republiky štafet v orientačním běhu
Mistrovství České republiky klubů v orientačním běhu
Veteraniáda České republiky klubů v orientačním běhu
Mistrovství České republiky oblastních výběrů žactva
v orientačním běhu
R O Z P I S
Společné informace
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
KOS Slavia VŠ Plzeň
Datum:
Sobota 11. 10. 2014 (štafety)
Neděle 12. 10. 2014 (kluby a oblastní výběry)
Centrum:
Starý Plzenec, louka na JZ okraji města
GPS: 49°41'22.818"N, 13°27'44.082"E
Přihlášky:
Do úterý 30. září 2014.
Výhradně přes ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz).
Přihlášky po termínu jen dle možností pořadatele a za zvýšený vklad.
Vklady zasílejte nejpozději v termínu přihlášek na účet 281012533/0300.
Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS.
Potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci.
Prezentace:
Pátek 10. 10. 19:00 - 22:00 VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 828/85, Plzeň
Sobota 11. 10. 9:00 - 11:00 v centru závodů
Sobota 11. 10. 16:00 - 17:00 v centru závodů (jen výjimečně na nedělní závod)
Neděle 12. 10. 7:30 - 8:00 v centru závodů (pouze výjimečné změny soupisek)
Popis terénu:
Kopcovitý, z větší části dobře průběžný, místy s podrostem. Množství kamenů a
srázů, lokálně pozůstatky po těžbě. Hustá síť cest.
Předchozí mapa Radyně (1990), Wavokovo (2002).
Tréninkové možnosti - mapa Ctirad jih (1:10 000, E = 5m, stav jaro 2014),
vzdálenost z centra závodů 3,5 km (zájemci kontaktujte sekretáře závodů).
Mapa:
Měřítko 1:10 000, E=5 m, stav srpen 2014, mapový klíč ISOM2000, autoři Aleš
Hejna, Jiří Vištejn, Martin Hejna, Josef Hejna, rozměr A4/A3, mapa bude
vodovzdorně upravena.
Systém ražení:
Elektronický systém SportIdent - jeden SI čip nesmí být v jeden den použit dvakrát.
Zapůjčení čipu 40 Kč/závod, jeho ztráta 1 000 Kč/ks.
Protesty:
Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům:
Aleš Richtr, Pecháčkova 25, 318 00 Plzeň.
Ubytování:
Pořadatelé zajišťují od pátku 10. 10. do neděle 12. 10. následující varianty ubytování
na VOŠ a SPŠE Plzeň Koterovská 85:
A) tělocvična - 100 Kč/osoba/noc
B) na jedno a dvoulůžkových pokojích - 220 Kč/osoba/noc za lůžko bez povlečení ve
vlastních spacích pytlích (povlečení je možné si doplatit v hotovosti na místě).
Požadavek je nutné uvést v ORISu a uhradit převodem na účet společně s vklady.
Stravování:
V centru závodu bude zajištěna standardní nabídka občerstvení.
Ve školní jídelně SPŠE Plzeň bude zajištěna večeře v sobotu 11. 10. a snídaně
v neděli 12. 10. Nabídka bude upřesněna na webu závodů na začátku září.
Požadavek je nutné uvést v ORISu a uhradit převodem na účet společně s vklady.
Vzdálenosti:
Centrum - start (resp. cíl) = 0m
Parkování - centrum = 600 - 1 200 m (převýšení 30 - 50 m).
Centrum - ubytování = 9 km
Informace:
Sekretář závodů: Vendula Doležalová - mobil: +420 724 794 874, e-mail:
dolezalova.vendula@gmail.com
Hlavní funkcionáři:
Ředitel sportovní akce: Ondřej Hašek
Hlavní rozhodčí: Aleš Richtr R1
Stavitel tratí: Václav Bohuslav R2
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS,
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS platné v roce 2014.
Upozornění:
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru
závodu.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem
ředitele závodu.
M ČR štafet
sobota 11. října 2014
Typ závodu:
Jednorázový denní závod tříčlenných štafet s pevným pořadím kontrol
Kategorie
Mistrovství ČR štafet (Český pohár štafet, Česká liga klubů): D18, D21, H18, H21.
Veteraniáda ČR štafet: D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180.
Veřejný závod štafet: HD12 (bez omezení pohlaví), D14, H14, MIX (bez omezení
věku a pohlaví).
Právo startu a omezení účasti - viz Soutěžní řád sekce OB a Prováděcí pokyny
k soutěžím sekce OB 2014.
Předpokládané časy vítězů
Dle soutěžního řádu sekce OB.
MČR - všechny úseky přibližně stejně dlouhé.
Veteraniáda - ve všech kategoriích 2. úsek cca o 10 minut kratší.
Žactvo, MIX - všechny úseky přibližně stejně dlouhé (HD12 celkem 60 minut, MIX
celkem 90 minut).
Vklad:
HD12, D14, H14
300 Kč
D180, H180, MIX
450 Kč
ostatní kategorie
540 Kč
Štafety s právem startu přihlášené v řádném termínu do mistrovských kategorií (D21,
H21, D18 a H18) vklad neplatí.
K pozdní přihlášce po termínu (30. září) budeme připočítávat 50 % (do 5. října), resp.
100 % vkladu (po 5. říjnu).
Soupisky:
Do pátku 10. 10. 2014, 20:00 přes přihláškový systém ORIS. V sobotu na prezentaci
jen změny.
Start 00:
12:00 (ve vlnách)
M ČR klubů a oblastních výběrů
neděle 12. října 2014
Typ závodu:
Jednorázový denní závod pěti až osmičlenných štafet s pevným pořadím kontrol
Kategorie
Mistrovství ČR klubů (Česká liga klubů): Dospělí, Dorost
Mistrovství ČR oblastních výběrů: Žactvo
Veteraniáda ČR klubů: HD175, HD225, HD275 a HD300
Veřejný závod pětičlenných štafet: MIX (bez omezení věku a pohlaví)
Počty členů štafet, právo startu a omezení účasti - viz Soutěžní řád sekce OB a
Prováděcí pokyny k soutěžím sekce OB 2014.
Předpokládané časy vítězů
Celkové časy vítězných štafet dle soutěžního řádu sekce OB.
Předpokládané časy po úsecích:
Dospělí - 45, 40, 35, 40, 55, 25, 45 minut.
Dorost - 45, 35, 35, 35, 45, 25, 45 minut.
Žactvo - 35, 30, 25, 20, 20, 25, 30, 35 minut.
HD175 - 50, 40, 35, 25, 50 minut.
HD225, HD275, HD300 - 45, 35, 35, 25, 45 minut.
MIX - 40, 30, 40, 30, 40 minut.
Vklad:
Dospělí, Dorost
1 150 Kč
Žactvo
800 Kč
HD300, MIX
700 Kč
HD175, HD225, HD275
820 Kč
Oblastní výběry žactva přihlášené v řádném termínu vklad neplatí.
K pozdní přihlášce po termínu (30. září) budeme připočítávat 50 % (do 5. října), resp.
100 % vkladu (po 5. říjnu).
Soupisky:
Preferujeme do soboty 20:00 přes přihláškový systém ORIS, výjimečně v sobotu na
prezentaci. V neděli na prezentaci jen změny.
Start 00:
9:00 (ve vlnách)
Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 1. 8. 2014
Ondřej Hašek
Aleš Richtr
ředitel sportovní akce
hlavní rozhodčí